Borek, P. (2024). Barokowe wiersze w rękopiśmiennych sylwach (Maria Barłowska, Okruchy. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, ss. 385, ISBN: 978-83-226-4243-6). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 562–565. https://doi.org/10.24917/20811861.21.35