Zinkow, L. (2024). Wielokulturowość i Studia kulturowe – nowe tomy w serii Słowniki społeczne. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 589–592. https://doi.org/10.24917/20811861.21.39