Kania, M., & Matras, W. (2015). Liliowy Bór Adama Szafrańca – mała historia o wielkiej idei. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 12, 133–148. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/2094