Foszczyńska, B. (2017). Książka sportowa na polskim rynku wydawniczym w latach 1989–1995. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 165–190. https://doi.org/10.24917/20811861.14.11