Toczek, A. (2011). Zainteresowania twórcze lwowskiego środowiska historycznego okresu autonomii galicyjskiej w zakresie nauk pomocniczych historii. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 9, 142–156. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/747