Toczek, A. (2010). Aktywność historyków sensu stricto w działalności katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 8, 15–28. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/779