Matras-Mastalerz, W. (2010). Przyszłość starości. Książka w aktywizacji seniorów. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 8, 242–248. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/798