Pietrzkiewicz, I. (2021). Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 35–46. https://doi.org/10.24917/20811861.19.3