Luković, D. . (2018). Twórczość Olgi Tokarczuk na serbskim i chorwackim rynku książki. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 16, 114–128. https://doi.org/10.24917/20811861.16.8