Pietrzkiewicz, I. (2019). Działalność komitetów do podziału bibliotek poklasztornych na terenie północno-zachodnich guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego po powstaniu listopadowym. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 3–21. https://doi.org/10.24917/20811861.17.1