Budrewicz, T. (2019). Odczyty publiczne Stanisława Tarnowskiego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 73–85. https://doi.org/10.24917/20811861.17.5