Węgrzyn, I. (2019). Charon. Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 86–109. https://doi.org/10.24917/20811861.17.6