Koehler, K. (2019). Stanisław Tarnowski jako badacz dziejów myśli politycznej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 110–116. https://doi.org/10.24917/20811861.17.7