Kostecki, J. (2019). Carska cenzura zagraniczna wobec publikacji Stanisława Tarnowskiego (1871–1914). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 117–132. https://doi.org/10.24917/20811861.17.8