Stachura-Lupa, R. (2019). Zagadnienie charakteru narodowego w krytyce literackiej Stanisława Tarnowskiego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 133–141. https://doi.org/10.24917/20811861.17.9