Gajak-Toczek, M. (2019). Perspektywa aksjologiczna w Wypisach polskich Stanisława Tarnowskiego i Franciszka Próchnickiego. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 142–162. https://doi.org/10.24917/20811861.17.10