Cisło, A. (2019). Książka irlandzkojęzyczna jako narzędzie kształtowania kultury narodowej nowego państwa. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 163–177. https://doi.org/10.24917/20811861.17.11