Żurawski, J. A. (2019). Obraz życia codziennego Wilna w prasie konspiracyjnej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 192–211. https://doi.org/10.24917/20811861.17.13