Gruszka, Z. (2019). O transformacji bibliotek w perspektywie futurologicznej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 212–222. https://doi.org/10.24917/20811861.17.14