Tomaszczyk, J. (2019). Problemy terminologiczne architektury informacji. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 240–248. https://doi.org/10.24917/20811861.17.17