Kowalska-Chrzanowska, M., & Książek, T. (2019). Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 269–288. https://doi.org/10.24917/20811861.17.19