Andrusiewicz, P. (2019). Meandry projektowania architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.news. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 334–345. https://doi.org/10.24917/20811861.17.23