Kościewicz, D. (2019). W kierunku Biblioteki 2028 – zmiany w strukturze oraz zadaniach bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 372–383. https://doi.org/10.24917/20811861.17.27