Kamińska-Czubała, B., & Langer, B. (2019). Wykorzystanie wskaźników mglistości tekstu i gęstości informacyjnej w ocenie użyteczności podręczników szkolnych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 403–416. https://doi.org/10.24917/20811861.17.30