Langer, B. (2019). Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 424–428. https://doi.org/10.24917/20811861.17.32