Zinkow, L. (2019). Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków: Polska Akadem. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 429–433. https://doi.org/10.24917/20811861.17.33