Koredczuk, B. (2019). Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”. Poznań, 13–15 listopada 2019 roku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 434–439. https://doi.org/10.24917/20811861.17.34