Pietrzkiewicz, I. (2020). Wizytacje źródłem do dziejów kultury książki w zakonach Wielkiego Księstwa Litewskiego – na przykładzie kanoników regularnych od pokuty (białych augustianów). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 234–247. https://doi.org/10.24917/20811861.18.14