Król, M. B. (2020). Nowe kierunki kształcenia w instytutach bibliotekoznawczych uniwersytetów polskich. Studium przypadku: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 352–369. https://doi.org/10.24917/20811861.18.23