Koehler, K. (2020). O przekładzie i edycji dzieł Quentina Skinnera. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 399–402. https://doi.org/10.24917/20811861.18.27