Budrewicz, A. (2021). O współczesnej powieści angielskiej na łamach „Przeglądu Polskiego” (1866–1914). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 269–283. https://doi.org/10.24917/20811861.19.16