Borkowski, I. (2021). Informować, sprawozdawać, komentować. Sytuacja gatunków dziennikarskich w systemie medialnym Republiki Czeskiej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 448–462. https://doi.org/10.24917/20811861.19.28