Jaskowska, B. (2021). Grzegorz Gmiterek, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, ss. 359. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 801–805. https://doi.org/10.24917/20811861.19.50