HOMBEK, D. Z dziejów wrocławskiej bibliologii. Kultura książki w działalności Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego: (Bożena Koredczuk, Badania nad książką, biblioteką i informacją w kręgu towarzystw naukowych. Komisja Bibliologii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953–2003), Wrocław–Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, 2021, ss. 506 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 4086), ISSN 0239-6661 (AUWr), ISBN 978-83-229-3761-7). AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, [S. l.], v. 21, p. 575–581, 2024. DOI: 10.24917/20811861.21.37. Disponível em: https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/10429. Acesso em: 17 lip. 2024.