Wrona, Grażyna. 2023. „Między Krakowem a Lwowem, Czyli Szkic Biograficzny Ewy Wójcik”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):5-10. https://doi.org/10.24917/20811861.20.1.