Kwiecień, Sabina, i Beata Langer. 2023. „Prasa, książka, Biblioteka: Analiza Dorobku Publikacyjnego Ewy Wójcik Za Lata 1990–2020”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):11-24. https://doi.org/10.24917/20811861.20.2.