Seroka, Katarzyna. 2023. „O Kobietach W Drukarstwie I Typografii. Przyczynek”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):51-75. https://doi.org/10.24917/20811861.20.5.