Frączek, Renata, i Jolanta Gwioździk. 2023. „Tytus Laskiewicz W służbie książki. Z dziejów Bibliotek Politechniki Lwowskiej I Politechniki Śląskiej W Gliwicach”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):141-65. https://doi.org/10.24917/20811861.20.10.