Frączek, Zofia. 2023. „Rozwijanie umiejętności Czytania I Czytelnictwa uczniów szkół Powszechnych W Drugiej Rzeczypospolitej, W świetle programów Nauczania I Wskazań Do Realizacji Nowych programów Szkolnych”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):182-201. https://doi.org/10.24917/20811861.20.12.