Łakomy-Chłosta, Agnieszka. 2023. „Działalność Wydawnicza I Graficzna Wiener Werkstätte Jako Przejaw Ruchu Artystycznego Arts and Crafts W Europejskiej Kulturze Pierwszej połowy XX W”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):202-12. https://doi.org/10.24917/20811861.20.13.