Matczuk, Alicja. 2023. „Maria Mazankówna-Friedbergowa (1900–1993) – Zapomniana Specjalistka Od Bibliografii Historii Polskiej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):213-32. https://doi.org/10.24917/20811861.20.14.