Chamera-Nowak, Agnieszka. 2023. „«Autentyczna interpretacja». (Nie)przestrzeganie Prawa Autorskiego I Konwencji międzynarodowych W Stosunku Do wydawców I twórców Zagranicznych W Czasie Stalinizmu W świetle materiałów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego I Księgarstwa”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):247-64. https://doi.org/10.24917/20811861.20.16.