Hojka, Bożena, i Elżbieta Jamróz-Stolarska. 2023. „Polityczne, Kulturowe I społeczne Czynniki Przemian Rynku książki dziecięcej W Polsce Na przykładzie Wydawnictwa Nasza Księgarnia”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):265-90. https://doi.org/10.24917/20811861.20.17.