Bereźnicka, Małgorzata. 2023. „Media - Szanse, Wyzwania I zagrożenia a Potrzeba Edukacji Medialnej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):641-60. https://doi.org/10.24917/20811861.20.40.