Wachowicz, Monika, i Mariola Antczak. 2023. „Kanały Typu Commentary (dramowe) W Polskim Serwisie YouTube: Rozważania Terminologiczne wokół Nowego Przedmiotu Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):661-82. https://doi.org/10.24917/20811861.20.41.