Borek, Piotr. 2023. „O Nowym przekładzie Pentezylei Szymona Szymonowica (Szymon Szymonowic, Pentesilea / Pentezylea, przełożyła I Komentarzem opatrzyła Elwira Buszewicz, Wydawnictwo Neriton 2022, Ss. 207, ISBN: 978-83-67245-15-9)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):786-89. https://doi.org/10.24917/20811861.20.48.