Bangrowska, Agnieszka. 2023. „Ochrona Dziedzictwa Narodowego Przed Szkodliwym działaniem Mikrobiologicznym. Warunki I środki Zapobiegawcze”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):309-19. https://doi.org/10.24917/20811861.20.19.