Skrzypietz, Nadia. 2023. „Przekład Jako Element Kultury Fan Fiction”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 20 (marzec):426-35. https://doi.org/10.24917/20811861.20.26.