Konopka, Maria. 2001. „Zainteresowanie Poezją W środowisku Lwowskich rzemieślników Na przykładzie wypożyczeń W Bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda””. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 1 (kwiecień):61-68. https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1062.