Jarocki, Mariusz. 2024. „Praktyczne Zastosowania Sztucznej Inteligencji: Ewolucja, narzędzia, Perspektywy: (Jon Krohn, Grant Beyleveld, Aglaé Bassens: Uczenie głębokie I Sztuczna Inteligencja. Interaktywny Przewodnik Ilustrowany, Gliwice: Helion 2022, Ss. XXXVIII, [4], 342, il., ISBN 978-83-283-7914-5)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 21 (marzec):593-96. https://doi.org/10.24917/20811861.21.40.